Nasady wentylacyjne

Kominowe nasady wentylacyjne wykorzystują energię wiatru do zwiększenia ciągu kominowego. Mogą być montowane bezpośrednio na dachu, pod którym znajduje się wietrzone pomieszczenie lub na wylocie komina wentylacyjnego.

Maja one zastosowanie:
1. Na istniejących kominach wentylacyjnych, których dotychczasowe działanie nie zapewnia należytej wentylacji pomieszczeń.
2. W pomieszczeniach zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach budynku, gdy komin wentylacyjny ma ograniczona wysokość.
3. Gdy wiejący wiatr opadając wtłacza powietrze do komina, głównie w miejscach o niekorzystnym ukształtowaniu terenu.
4. Przy niekorzystnym usytuowaniu komina względem połaci dachu (komin zaniżony).
5. Gdy skuteczne działanie komina wentylacyjnego zakłócają zlokalizowane na dachu kominy spalinowe czy dymowe lub kominy schodkowe (wtłaczanie dymu czy spalin).
6. Gdy pomieszczenie jest zaopatrzone w układ wentylacji naturalnej, a dodatkowo zainstalowane są okapy wyciągowe z grawitacyjnym odprowadzaniem powietrza.

Wentylacyjne nasady kominowe mogą być stałe lub obrotowe. Do obrotowych zalicza się:
– turbowenty
– rotowenty

Stałe nasady wentylacyjne to:
– wywietrzaki
– daszki
– wyrzutnie

Materiałem typowym do wyrobu nasad wentylacyjnych są blachy kwasoodporne, ocynkowane i aluminiowe.
Każde z wymienionych wyżej nasad mają różne wersje podstaw, co przedstawione jest w katalogach. Dodatkowo mogą być mocowane do różnego typy podstaw kominowych (katalog i cennik).

Nie znaleziono produktów, których szukasz.