C. WENTYLACJA

Układ wentylacji mieszkań musi zapewnić doprowadzenie powietrza zewnętrznego pomieszczeń z jednoczesnym usuwaniem powietrza zużytego z kuchni, łazienek, piwnic, kotłowni i pomieszczeń bezokiennych. Ma to bardzo duże znaczenie w sytuacji, gdy rozwój w dziedzinie konstrukcji okien w ostatnich latach, który koncentrował się głównie na polepszeniu ich izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz szczelności co ograniczyło ich funkcje wentylacyjne.