Neutralizatory skroplin

W procesie spalania oleju opałowego lub gazu ziemnego w przewodzie kominowym powstaje kwaśny kondensat (skropliny). Jest to głównie roztwór kwasu siarkowego o agresywnych właściwościach. Kominy chroni się przed jego działaniem przy pomocy wkładów kwasoodpornych. Skropliny zbierają się w odskraplaczu. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie kwaśnego kondensatu na materiał, z którego zbudowany jest odskraplacz (stal kwasoodporna typu 1.4404) zaproponowano zastosowanie neutralizatora skroplin kominowych, który jest bezpośrednio połączony z odskraplaczem, co powoduje skrócenie czasu przebywania skroplin w odskraplaczu, a następnie oczyszczenie kondensatu do stopnia umożliwiającego odprowadzenie zneutralizowanych odcieków do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie powstałych kondensatów (pH powyżej 6,0) do miejscowej kanalizacji jest nie do przyjęcia, a generalnie nie wskazane. Powstający kondensat można zneutralizować (oczyścić) w neutralizatorze skroplin. Specjalny wkład zamienia go w obojętny nieszkodliwy dla środowiska odciek, który bez obawy można odprowadzić do kanalizacji.

Oferowany przez nasza firmę neutralizator skroplin kominowych składa się z następujących
części:
– filtr początkowy,
– złoże dysocjacyjne,
– złoże neutralizujące,
– filtr końcowy doczyszczając

Neutralizatory podobnego typu, mające to samo zastosowanie oferowane są na polskim rynku przez kilka zachodnich firm, różnią się od opisywanego neutralizatora przede wszystkim składnikami wchodzącymi w skład wkładu neutralizującego.

Oferowany przez naszą firmę neutralizator skroplin kominowych, w odróżnieniu od występujących na rynku neutralizatorów zachodnich, posiada atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny (atest PZH nr HK/B/2904/01/98) dopuszczający to urządzenie do sprzedaży i jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Neutralizatory Neutrakon- przeznaczone do kotłów turbo i kondensacyjnych. W ofercie posiadamy cztery warianty:
NEUTRAKON 01/25 do kotłów o mocy < 35 kW
NEUTRAKON 02/50 do kotłów o mocy< 65 kW
NEUTRAKON 03/150 do kotłów o mocy< 150 kW
NEUTRAKON 04/300 do kotłów o mocy< 300 kW

Nie znaleziono produktów, których szukasz.