Eliminacja hałasu emitowanego przez instalacje i urządzenia

Eliminacja hałasu instalacji kominowych

Od wielu lat zajmujemy się eliminacją hałasu w kotłowniach, sprężarkowniach, piekarniach, halach produkcyjnych, itp. a w szczególności hałasu emitowanego na zewnątrz do otoczenia przez kominy i wyrzutnie.

Po dokonaniu pomiarów przy pomocy specjalistycznych urządzeń, podejmujemy się, w zależności od potrzeb, redukcji lub całkowitej eliminacji hałasu.

Dysponujemy własnym oprogramowaniem do analizy częstotliwościowej hałasu i projektowaniu tłumików akustycznych.

Do wyciszania stosujemy tłumiki, maty i wełny tłumiące oraz szereg zaprojektowanych przez nas elementów i urządzeń.

Naszą największą inwestycją w tym zakresie było wyciszenie sprężarkowni w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Inne nasze realizacje  między innymi to:

  • Piekarnia Asprod – Kliniska
  • Elektrociepłownia Katowice –  tłumiki dn. 1400
  • Ciepłownia osiedlowa – Pruszków
  • Ciepłownia osiedlowa – Police
  • Zakłady Ceramiki Budowlanej – Paradyż
Tłumik - fabryka ceramiki Paradyż